Osmaneli’nden Orhaneli’ne Doğa Eğitimi

Hedef

Hedef kitlede doğa eğitimine dair bir vizyon oluşturmaktır. Proje, bu yönüyle hedef kitleye doğayı tanıyıp anlayabilme ve gördüklerini öğrencilerine, STK üyelerinin birbirlerine ya da diğer STK üyelerine veya toplumun diğer kesimlerine aktarabilme nosyonu ve keza doğa eğitimi konusunda formasyon kazandırmaya yöneliktir. Böylece, projede eğitilmiş hedef kitle sayesinde, proje sona erdikten sonra da etkisinin yayılarak süreceği düşünülmüştür.

Amaçlar

 • Öğretmen ve STK elemanlarına Doğa eğitim tecrübesi kazandırmak
  Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, Doğa hakkında ekolojik yorumlama becerisi ve doğa eğitimi konusunda tecrübe kazandırmak.
 • Toplumda Doğa-ekoloji kültürünü geliştirmek
  Doğa eğitimi ile aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi her yıl öğrencilerine aktarmaları sayesinde doğa-ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması,
 • Doğa eğitiminde model gelişmesine katkıda bulunmak
  Öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğretmen adayları, lisans – lisansüstü öğrencileri ve doğa gönüllüsü STK üyelerini doğal ortamda bir araya getiren, meslekler/disiplinler arası düşünme, sorun çözme yetisi geliştirmeye yönelik bir çevre - doğa eğitim programı geliştirmek veya gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Hedef kitleye kazandırılacaklar
  Doğal varlık ve işleyişi yerinde uygulamalı olarak sunabilmek ve böylece Doğa ve doğa sorunlarına karşı bilinç ve hassasiyet oluşturmak; Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler kazandırmak; Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili ekolojik anlayış ve Doğaya karşı olumlu davranış kalıpları kazandırmak; doğa gönüllüsü STK üyeleri ile öğretmen ve öğretmen adaylarının doğayı bir dershane ve laboratuvar gibi görmelerini sağlamak; katılımcıların doğa ve çevresindeki sosyal dokuyu (kırsal toplumu) anlayabilme becerilerini geliştirmek; Doğa gönüllüleri yetişmesinde kurumsallaşmaya katkı vermek; Yöredeki orman, akarsu, sulak alan gibi doğal alanların flora, fauna ve diğer doğal unsurlarını yerinde görerek, yaşayarak tanıtmak; Hedef kitlemize yöremiz tabiat zenginlikleri üzerinden ekolojik bir bakış açısı kazandırmak ve ekolojik bilgi dağarcıklarının zenginleşmesini sağlamaktır.
 • Yerel Yönetimle dirsek teması ve doğa rehberi ihtiyacını karşılama
  Osmaneli Belediyesi, özellikle kırsal alanlardaki doğal potansiyellerin tanıtılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bu nedenle, istihdam etmeyi planladıkları yöre coğrafyasına ve kültürüne hâkim rehberlerin yetiştirilmesine çok önem vermekte ve buna ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir. Doğa Eğitimi Projeleri içerik olarak bakıldığında, konusunda uzman saha rehberi yetiştirme potansiyeline de sahip olduğu görülmektedir. Nitekim daha önce yürüttüğümüz projelere katılıp, daha sonra proje alanı ve çevresinde rehberlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen kimseler olmuştur. Bu proje yardımıyla Belediyenin ihtiyacının bu konudaki ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlanmış olunacaktır.
 • Proje alanında farklı kurumların yürüttüğü ve yürütecek olduğu projelerin birbirini desteklemesi suretiyle yöre tabiatının derinlemesine araştırma imkânının doğması
  Doğa Eğitimi Projesi’nin doğal potansiyeller bakımından henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olan bu alanda yapılacak olması, Osmaneli’ni çalışma ve sorumluluk alanları olarak gören yakın üniversite ve araştırma kurumlarını ve bu arada yürütücü kurum olan İTİCÜ Çevre ve Doğa Bilimleri Merkezi’ni bünyesinde barındıran İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin proje alanıyla ilgili araştırma çalışmalarını da desteklemiş olacaktır. Aynı şekilde, mesela İstanbul Ticaret Üniversitesi YAP Kurulu tarafından desteklenen “Bilecik İli Osmaneli İlçesi’nde Kültürel ve Doğal Yapı Potansiyellerinin Değerlendirilmesine Yönelik Stratejilerin Oluşturulması” gibi projeler de özellikle proje alanının doğal potansiyellerin ortaya çıkarılması konusunda projemize katkı sağlayacaktır. Bu sayede hem diğer kurumların bu gibi projelerine ‘çevreyle ilgili done sağlanmış olacak, hem de alanın önceden çalışılmış olmasının getirdiği avantajlar Doğa Eğitimi Projesi’ne yansıtılacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi ile Doğada Sanat Var Çalışma grubunun birlikte düzenlediği webiner programı yakında başlıyor. Katılanların sonunda sertifika alabilecekleri programla ilgili her türlü bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:
https://www.ticaret.edu.tr/Haberler/Detay/id/1350
info
Projemiz TÜBİTAK Bilim Ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 2015 çağrı döneminde 115B048 ve 2017 yılında 217B333 numaralı projeler olarak desteklenerek yürütülmüş olup, 2018 yılında ise 118B499 numaralı proje olarak yine TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
yhekokurs

Başvuru formu

Sınıf öğretmenleri, fen bilgisi öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri, izci lider öğretmenleri, eğitim fakülteleri lisansüstü öğrencileri projemize başvuru yapabilirler.
Katılımcı seçiminde Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yatılı İlkööretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenler, sınf öğretmenlerinden orman köylerinde görev yapanlara ve izci lider öğretmenler öncelikle tercih edilecektir.

yhekokurs

Eğitim takvimi ve konaklama

Eğitimlerimiz Bilecik ili, Osmaneli İlçesinde uygulanacaktır. İlçeye ulaşım masraflarınız hariç tüm konaklama ve beslenme masraflarınız proje (TÜBİTAK) tarafından karşılanacaktır.
Konaklama Osmaneli Belediyesi Prof.Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde olacaktır.

XXXX

Facebook

Osmanelidae - Facebook gurubu
facebook.com/groups/osmanelidae