EĞİTİM NOKTALARI

 

point Sakarya Nehri ve Havzası: Akarsu ekosistemi açısından önemli bir örnek teşkil etmesi, ayrıca meydana getirdiği verimli düzlüklerde tarım faaliyetleri açısından uygun ortamlar oluşturması, dikkat çekmektedir.

 

point Osmaneli’nin hemen kuzeyinde akan Göksu çayı önemli bir doğa unsurudur.

 

point Osmaneli çevresini kuşatan zengin bir tabiat ve çeşitlilik gözlenmektedir. Bu özelliğiyle de doğa eğitimi için uygun etkinlik alanları içermektedir.

 

point Osmaneli’nin etrafı 500 ile 900 metre arasında değişen yüksekliklere sahip tepeler ve dağ sıraları devamı ile çevrilidir. İlçe merkezinin rakımı 150 metredir. Osmaneli’nin etrafını derin vadilerle çevreleyen bu dağları belirgin bir yükseklikten (700 m) sonra dikkate değer biçimde şekillenmiş dalgalı düzlükler ve yaylalar meydana getirir. Bu yapıyı saran kızılçam, meşe, kayın, kestane, huş ağırlıklı orman örtüsü ile çeşitli ekosistemlere ev sahipliği yapmaktadır.

 

point Büyükaliç-Adliye-Ağlan-Oğulpaşa Köyleri ve Yaylaları (Büyükaliç yayla öncelikli): Osmaneli’nden İznik’e doğru uzanan bu güzergâhın Meşe-sarıçam ormanlarından kayın ormanlarına doğru bir geçiş bölgesinde yer alması ve bu açıdan eşsiz bir doğa yürüyüş ve gözlem hattı teşkil etmesi etkinliklerimiz için uygun bir zemin teşkil etmektedir.

 

osmaneli  osmaneli

 

point Balçıkhisar – Belen – Dereyörük doğa yürüyüş hattı Doğal özellikleriyle olduğu kadar demografik yapısıyla da farklılık gösteren bir yürüyüş hattı olup, doğal alan-insan ilişkilerin yansıtabilmektedir.

 

point İhsaniye/Oğulpaşa Güzergâhı: Bu güzergâhın hem doğal yapı potansiyeli, hem de demografik yapısındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Katılımcıya, Doğa-kültür ilişkileri konusunda fikir verebilecek alanlar içermektedir.

 

point Soğucakpınar Köyü: Sebze-meyve üretimi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

 

point Osmaneli’nde tarım faaliyetlerinin ön plana çıkmasında, farklı coğrafyalar ve iklim bölgeleri arasında bulunması, Sakarya Nehri’nin yarattığı mikroklima ve verimli tarım toprakları etkili olmakta, bu özellikler Osmaneli’ne tarımsal çeşitliliği getirmektedir. İlçe genelinde sebzecilik, meyvecilik, bağcılık ve zeytincilik faaliyetleri bir arada sürdürülmektedir. Karpuz ve kavun üretimi tarım ürünleri arasında ayrı bir yer tutmaktadır. Soğucakpınar Köyü bu üretimin yaygın olarak yapıldığı güzel bir örnektir.

 

point Çerkeşli Köyü – Sulama göleti ve soğuk hava depoları: Örnek bir kalkınma modeli geliştirmiş olması, katılımcıya doğal kaynak değerlerinin değerlendirmesi hakkında bilgi aktarımına imkân vermektedir.

 

point İçmeler mevkiinde olduğu gibi doğal kaynak sularına sahip olması ve Kamplı konaklamaya uygun olduğunun tespit edilmesi dolayısıyla kamplı konaklama etkinliklerimiz için kamp alanı ihtiyacımız karşılayacak olması proje planlaması açısından önemli görülmüştür.

 

point İlçe merkezi ve civarında jeotermal yapıya rastlanmakla birlikte, ilçe merkezine 7 km uzaklıkta Selçik köy yolu ve Mekece yakınlarındaki Ciciler köyü köprüsü bağlantısıyla ulaşılabilen ve doğa etkinliklerinde kullanılabilecek şifalı kaynak suları mevcuttur.

 

point Osmaneli İlçe Merkezi’nin kültürel-tarihi dokusuyla ön plana çıkan eski yerleşim alanı olması doğa etkinliklerine paralel olarak kültürel kaynak değerler konusunda farkındalık yaratma imkânı vermektedir. Bu alanın tarihi evleri, konakları, dini yapıları ile Osmaneli kültürünü ve tarihini yaşatan bir dokuya sahip olması; Osmaneli İlçe Merkezi: Eğitim objesi ve alanlar olacak Kültür varlıkları ve geleneksel yapıları barındırıyor olması önemlidir. Mesela Osmaneli ilçesinde görülen, Helen, Trak, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemi kalıntıları mevcuttur.

 

osmaneli  osmaneli

 

point Osmanlılar döneminde ismi Lefke olan bu kentin İstanbul’dan Arap ve İran sınırına giden en önemli Bizans sefer yolunun üzerinde ve Bursa-İznik-Kastamonu yönünden gelen ana yolların merkezinde önemli bir tarihi bir konaklama yeri olması ve yine Osmanlı döneminde de önemli bir geçit yeri olarak ticari, seferi ve Hac yolu üzerinde bir menzil noktası olarak önemini koruması dolayısıyla kazandığı kent yapısı kayda değerdir.

 

point Yörede geleneksel İpekböcekçilik faaliyetlerinin yaşatılmaya devam edildiği tek bir köy olan  Günüören Köyü ipekböceği konusunda bir etkinlik yapmaya uygundur.

 

point Osmaneli, Osmanlı döneminden beri önemli bir ipekböcekçiliği merkezi olmuştur.  70’li yıllara kadar bu özelliğini korumuştur. O dönemlerde ilçede 3 adet ipek fabrikası bulunmakta ve yılda 7,5 ton ipek üretiliyorken, son yıllarda bu faaliyet oldukça gerilemiş durumdadır. Ancak Günüören Köyünde üretim yapılmaya devam edilmektedir.
Osmaneli’nde XVII. Yüzyıl ile XIX. Yüzyıl arasında kentin birincil ekonomik uğraşı olan ve yaygın bir eylem olması nedeniyle, toplumsal bir etkinlik olarak görülen konut içi ipekböcekçiliği XIX. Yüzyıl sonu itibarı ile ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki değişime bağlı olarak yavaş yavaş terk edilen bir uğraş haline gelmiştir.

 

osmaneli  osmaneli

 

point Sivil mimarlık örnekleri, yapıldıkları dönemdeki yoğun faaliyetlerden biri olan ipekböcekçiliğine imkân verecek formda inşa edilmiş, 2-3 katlı, kerpiç veya tuğla dolgulu ahşap karkas yapılardır. 

 

point Proje alanı çevresinde yer alan Bilecik ilinin tarihi ve doğal mekânları: Şeyh Edebali Türbesi, Pelitözü Göleti, Kınık Şelalesi bunlardan bazılarıdır.

 

osmaneli  osmaneli

 

point Proje alanı dahilinde Gölpazarı ilçe sınırları içinde Harmanköyü’nde yeni bir Tabiat Parkı önerilmiştir. Tabiat parkı olarak tescili beklenen bu alan flora, peyzaj değerleri yönüyle ve kuş gözlemlerine elvermesi dolayısıyla önemlidir. Orman ve dağ manzaralarını bir arada gösteren, çeşitli otsu ve çalı formunda bitkileri, orman ve kayalık dokuları bulunan, doğal alanlar barındırmaktadır.

 

osmaneli  osmaneli  osmaneli  osmaneli  osmaneli